OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na realizację zadania pod nazwą: Przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych podnośnikowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan-butan LPG- kategoria II WJO w ramach realizacji projektu: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Data: 2020-09-14
Dokumenty: