Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Ośnickiej – etap II (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z sięgaczami i infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Ośnickiej".

Data: 2020-09-18
Dokumenty: