Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą: Prowadzenie zajęć rozwijających z zakresu modelowania i druku 3D dla 16 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Data: 2020-10-16
Dokumenty: