Ogłoszenie o zamówieniu  na usługi społeczne z art. 138o ustawy na realizację zadania pod nazwą: Przeprowadzenie szkolenia „Podstawy sieci komputerowych w praktyce” dla uczniów będących uczestnikami projektu pn.: „Zawody przyszłości” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Data: 2020-11-12
Dokumenty: