Ogłoszenie na usługę społeczną z art. 138o: Przeprowadzenie szkolenia „Podstawy sieci komputerowych w praktyce” dla uczniów będących uczestnikami projektu pn.: „Zawody przyszłości” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Data: 2020-11-27
Dokumenty: