Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej Pb 95 (E5), oleju napędowego ON (B7) dla Gminy – Miasto Płock i jednostek organizacyjnych Gminy w 2021 r.

UWAGA!!!

Nowy termin składania ofert - 14.12.2020 r. godz.12:00


Data: 2020-12-02
Dokumenty: