Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego na działkach o nr ewidencyjnych: 1192/1 i 1195/13, obręb nr 10, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów pod place i skwery”.


Data: 2020-12-22
Dokumenty: