Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i konstrukcyjno - budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”

Część I - wykonanie badań laboratoryjnych z zakresu badań podłoża i betonów.

Część II - wykonanie badań laboratoryjnych z zakresu badań połączeń spawanych.


Data: 2020-12-23
Dokumenty: