Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zawody przyszłości II” realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.


Data: 2021-06-30
Dokumenty: