Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich instalacji niskoprądowych, teletechnicznych automatyki i systemu BMS (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w związku z inwestycją pod nazwą: „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno – prywatnego przy ul. Miodowej”.


dokumentacja postępowania dostępna pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/508810Data: 2021-09-17
Dokumenty: