Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”.


https://platformazakupowa.pl/transakcja/507639


Data: 2021-09-17
Dokumenty: