Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku w ramach realizacji projektu pn.: „Zawody przyszłości II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 - Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów.


https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=522148&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months


Data: 2021-10-21
Dokumenty: