Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie technologii
wody (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji
projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w
związku z inwestycją pod nazwą: „Budowa centrum
sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa
publiczno – prywatnego przy ul. Miodowej”.


dokumentacja postępowania dostępna pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/532312


Data: 2021-11-05
Dokumenty: