Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. "Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Dokumentacja do postępowania pd linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/532198


Data: 2021-11-05
Dokumenty: