Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej (na odcinku od wiaduktu w ciągu ulicy Piłsudskiego i Spółdzielczej do połączenia z kolektorem deszczowym dn 1000 w ulicy Południowej) wraz z przebudową istniejącej przepompowni wód deszczowych, przebudową sieci wodociągowej (usunięcie kolizji) przebudową nawierzchni ulicy Spółdzielczej wraz z oświetleniem oraz odtworzenie istniejących nawierzchni w ulicy Południowej.


https://platformazakupowa.pl/transakcja/535520


Data: 2021-11-12
Dokumenty: