Usługa świadczona przez kancelarię doradztwa podatkowego, która ma obejmować doradztwo w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT Gminy - Miasto Płock oraz analizę zasadności utworzenia grupy VAT przez jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Płock.


Data: 2021-11-30
Dokumenty: