Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy budynku mieszkalnego na Osiedlu Bukowa wraz z uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno – budowlanej.

Dokumentacja postępowania dostępna pod poniższym linkiem.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/577292


Data: 2022-02-25
Dokumenty: