Sporządzenie 26 operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na ulicy Borowickiej w Płocku – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą”.


https://platformazakupowa.pl/transakcja/629712


Data: 2022-06-24
Dokumenty: