Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz STWiOR dla inwestycji pn. „Dostosowanie pomieszczeń w SP 3 przy ul. Kossobudzkiego do potrzeb żłobka – prace przygotowawcze” wraz z uzyskaniem właściwej zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/818000


Data: 2023-09-15
Dokumenty: