Wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod
nazwą „Wodorowy Płock”.

Uwaga zmiana terminu zakończenia konsultacji z 19.01.2024 r. na 01.02.2024 r.

Gmina Miasto Płock informuje, iż zgodnie z §7 ust. 1 Regulaminu Przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych z dniem 1.02.2024 r. zakończyły się Wstępne Konsultacje Rynkowe dla planowanego zamówienia publicznego pod nazwą „Wodorowy Płock”.


Data: 2023-12-07
Dokumenty: