Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: listopad 2018
 • Zarządzenie Nr 41/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 40/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2018 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 39/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie utraty mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 2980/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów na terenie Gminy – Miasto Płock, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne
 • Zarządzenie Nr 38/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie: ogłoszenia konkursu „Najpiękniejsza witryna świąteczna 2018”
 • Zarządzenie Nr 37/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2018.
 • Zarządzenie Nr 36/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 8 położonego w budynku przy ul. Miodowej 39 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 35/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie wniosku Pani Anny Stawowskiej o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 34/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie wniosku Pana Krzysztofa Lewandowskiego o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 132 położonego w budynku przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 33/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie wniosku Pani Romany Kasperskiej o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 32/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako część działki nr 650, położonej w Płocku przy ul. Włościany (Obr. 16 Ciechomice), stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, nieodpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 31/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Nowy Rynek (obr. 8)
 • Zarządzenie Nr 30/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo - finansowym na 2019 rok dla Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Zarządzenie Nr 29/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku
 • Zarządzenie Nr 28/18 z dnia 29 listopada 2018r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 27/18 z dnia 29 listopada 2018r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2018.
 • Zarządzenie Nr 25/18 z dnia 28 listopada 2018r.
  w sprawie zmiany dni pracy w Urzędzie Miasta Płocka w grudniu 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 24/18 z dnia 27 listopada 2018r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 23/18 z dnia 27 listopada 2018r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 22/18 z dnia 27 listopada 2018r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 21/18 z dnia 26 listopada 2018r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg J.B. działek o numerach ewidencyjnych: 107/14, 832/3, 850/3, 852/1, 874/1,1238/1, 1244/1, 1616/2, 1686/1, 1686/2, 1686/3, 1686/4, 1686/5, 1686/6, 2564/1, 2564/2, 2670/29, 3188/71, 3188/79, 41/5, 203/8, 157/19, 484/35, 997/2, 997/8, 997/9, 997/10, 997/11, 1044/3, 1046/1, 1046/2, 1026/4, 1026/5, 1411/3, 1396/8, 556, 557, 558/2, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 1016/11, 380/5, 1494/7, 154, 170/3, 203/1, 203/9, 219/6, 596, 352/4, 353/2, 355/5, 576/1, 981/3, 981/7, 981/1, 70/10, 70/12
 • Zarządzenie Nr 20/18 z dnia 26 listopada 2018r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 604, położonej w Płocku Obr. 16 Ciechomice, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 19/18 z dnia 23 listopada 2018r.
  zmiany Zarządzenia Nr 3744/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2018 rok dla Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3987/2018 z dnia 07 lutego 2018 r., Nr 4083/2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 4183/2018 z dnia 07 maja 2018 r., Nr 4385/2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 4523/2018 z dnia 06 września 2018 r., Nr 4619/2018 z dnia 09 października 2018 r. oraz Nr 4703/2018 z dnia 08 listopada 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 18/18 z dnia 23 listopada 2018r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ulicy Sienkiewicza 7 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 17/18 z dnia 23 listopada 2018r.
  w sprawie wniosku Pani Martyny Ragaman o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 25 położonego w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 19 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 16/18 z dnia 23 listopada 2018r.
  w sprawie wniosku Państwa Lucyny i Dariusza małż. Izbińskich o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 128 położonego w budynku przy ul. Słodowej 4 w Płocku.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia