Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: kwiecień 2023
  • Zarządzenie Nr 4164/23 z dnia 05 kwietnia 2023r.
    w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023
  • Zarządzenie Nr 4203/20 z dnia 24 kwietnia 2020r.
    w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku (obręb 1) oznaczonych jako działki nr 2015/78, nr 2015/37, nr 2015/96, nr 2015/97, nr 2015/24, nr 2015/19 i nr 2015/6 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia