Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: maj 2022
  • Zarządzenie Nr 3304/22 z dnia 04 maja 2022r.
    zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Płocka do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z budynków Urzędu Miasta Płocka
  • Zarządzenie Nr 3303/22 z dnia 02 maja 2022r.
    w sprawie: wskazania jednostki organizacyjnej Gminy-Miasto Płock do sprawowania nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia