Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: maj 2018
 • Zarządzenie Nr 4188/18 z dnia 08 maja 2018r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2018 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 4187/18 z dnia 08 maja 2018r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 4186/18 z dnia 08 maja 2018r.
  w sprawie: ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania, obowiązującej w roku 2018 oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 4185/18 z dnia 08 maja 2018r.
  w sprawie wniesienia do Spółki "Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
 • Zarządzenie Nr 4184/18 z dnia 07 maja 2018r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018 – 2019.
 • Zarządzenie Nr 4183/18 z dnia 07 maja 2018r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3744/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2018 rok dla Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3987/2018 z dnia 07 lutego 2018 r. oraz Nr 4083/2018 z dnia 12 marca 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 4182/18 z dnia 04 maja 2018r.
  w sprawie: ustalenia składu reprezentacji sportowej Miasta Płocka na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne, odbywające się w Jerozolimie (Izrael) w dniach 28 lipca – 3 sierpnia 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 4181/18 z dnia 02 maja 2018r.
  w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która będzie pełniła dyżur w dniach od 10 maja 2018r. do 14 maja 2018r. oraz wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która będzie pełniła dyżur w dniach od 28 maja 2018r. do 31 maja 2018r.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia