Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: październik 2016
 • Zarządzenie Nr 2540/16 z dnia 12 października 2016r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 2539/16 z dnia 11 października 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2384/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2016 roku w sprawie określenia zasad zawierania umów dla zadań realizowanych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Zarządzenie Nr 2535/16 z dnia 11 października 2016r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 101, położonej w Płocku (obręb 3) przy ulicy Kobiałka objętej KW PL1P/00103114/9 odpłatną służebnością gruntową
 • Zarządzenie Nr 2533/16 z dnia 11 października 2016r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2530/16 z dnia 10 października 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2179/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2016 roku dotyczącego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku przy ul. Chełmińskiej oznaczonej nr ewid. działki 3688/53 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 2529/16 z dnia 10 października 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2348/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 sierpnia 2016 roku dotyczącego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 19 oznaczonej nr ewid. działki 241/2 o pow. 457 m² w Obrębie Nr 8 oraz powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 2528/16 z dnia 10 października 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2355/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2016 roku dotyczącego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w Obrębie Nr 12 Radziwie oznaczonej nr ewid. działki 1029 o pow. 890 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 2527/16 z dnia 10 października 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2349/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 sierpnia 2016 roku dotyczącego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargów ustnych nieograniczonych położonych w Płocku przy ul. Cisowej Obr. 1 oznaczonych nr ewidencyjnymi działek 2369/5 i 2369/6 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 2526/16 z dnia 10 października 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2356/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2016 roku dotyczącego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku przy ul. Mazowieckiej Obr. 1 oznaczonej nr ewid. działki 3688/46 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 2525/16 z dnia 10 października 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2354/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2016 roku dotyczącego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku przy ul. Mazowieckiej Obr. 1 oznaczonej nr ewid. działki 3688/45 oraz powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 2524/16 z dnia 10 października 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2357/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2016 roku dotyczącego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku przy ul. Małopolskiej Obr. 1 oznaczonej nr ewid. działki 3688/44 oraz powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 2523/16 z dnia 10 października 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2345/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 sierpnia 2016 roku dotyczącego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku przy ul. Mazowieckiej Obr. 1 oznaczonej nr ewid. działki 3688/62 oraz powołania komisji przetargowe
 • Zarządzenie Nr 2522/16 z dnia 10 października 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2346/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 sierpnia 2016 roku dotyczącego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku przy ul. Małopolskiej oznaczonej nr ewid. działki 3688/68 oraz powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 2521/16 z dnia 10 października 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2181/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2016 roku dotyczącego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku Obr. 1 oznaczonej nr ewid. działek 3688/78 i 3688/10 o łącznej pow. 1565 m² oraz powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 2520/16 z dnia 07 października 2016r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2228 /2016 z dnia 18 lipca 2016 roku dotyczącego sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 2901/69 o powierzchni 7 109 m2 położonej w Płocku w Obrębie nr 1 na rzecz jej użytkowników wieczystych oraz ustalenia jej ceny
 • Zarządzenie Nr 2519/16 z dnia 07 października 2016r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 2518/16 z dnia 07 października 2016r.
  w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka pracownikom pedagogicznym samorządowych placówek oświatowo - wychowawczych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Zarządzenie Nr 2517/16 z dnia 07 października 2016r.
  w sprawie powierzenia Panu Łukaszowi Jankowskiemu czynności likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2516/16 z dnia 07 października 2016r.
  w sprawie powierzenia Panu Piotrowi Gwoździowi czynności likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2515/16 z dnia 06 października 2016r.
  w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Mazura” w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2514/16 z dnia 06 października 2016r.
  w sprawie zasad udostępniania pomieszczań w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Zarządzenie Nr 2513/16 z dnia 06 października 2016r.
  w sprawie wynajęcia Pani Wandzie Mirga lokalu zamiennego nr 3 położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 17C w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2511/16 z dnia 06 października 2016r.
  w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Żyznej 4C w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2510/16 z dnia 06 października 2016r.
  w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 15 położonego w budynku przy ul. Al. Jana Kilińskiego 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2509/16 z dnia 06 października 2016r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy al. Kilińskiego 1 w Płocku.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia