Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: lipiec 2017
 • Zarządzenie Nr 3402/17 z dnia 06 lipca 2017r.
  w sprawie: wpłaty kaucji mieszkaniowej za wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 14, powstałego po przyłączeniu pustostanu nr 15 do zajmowanego przez Państwa Henrykę i Andrzeja Sarzalskich lokalu, w budynku przy ul. Sienkiewicza 14b Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3401/17 z dnia 06 lipca 2017r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę – Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 3400/17 z dnia 05 lipca 2017r.
  w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania projektu dokumentu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”
 • Zarządzenie Nr 3399/17 z dnia 05 lipca 2017r.
  w sprawie: zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 3398/17 z dnia 04 lipca 2017r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka geodezyjna o numerze ewidencyjnym 262/3 o  powierzchni 73 m2 położonej w Płocku w obrębie 7. przy ul.  Mickiewicza stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia ceny
 • Zarządzenie Nr 3397/17 z dnia 04 lipca 2017r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka geodezyjna o numerze ewidencyjnym 14/13 o  powierzchni 73 m2 położonej w Płocku w obrębie 9. przy ul.  Otolińskiej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia ceny
 • Zarządzenie Nr 3396/17 z dnia 04 lipca 2017r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki numer ewidencyjny 91/95 o pow. 0,1000 ha położonej w Płocku przy ul. Granicznej.
 • Zarządzenie Nr 3395/17 z dnia 04 lipca 2017r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych 3717/3 i 3717/5 o łącznej pow. 0,1599 ha położonych w Płocku przy ul. Granicznej oraz udziału wynoszącego 2/7 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 31717/2 o pow. 0,0855 ha położonej w Płocku przy ul. Granicznej.
 • Zarządzenie Nr 3394/17 z dnia 04 lipca 2017r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej działki numer ewidencyjny 3688/20 o pow. 0,0889 ha położonej w Płocku przy ul. Mazowieckiej.
 • Zarządzenie Nr 3393/17 z dnia 04 lipca 2017r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do udziału wynoszącego 2/50 w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki numer ewidencyjny 339/3 o pow. 0,0800 ha położonej w Płocku przy ul. Miodowej
 • Zarządzenie Nr 3392/17 z dnia 04 lipca 2017r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 3391/17 z dnia 04 lipca 2017r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 3389/17 z dnia 04 lipca 2017r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg J.B. budowli, do których dostęp nie jest znacznie utrudniony
 • Zarządzenie Nr 3388/17 z dnia 03 lipca 2017r.
  w sprawie: ogłoszenia konkursu „Najpiękniejsza kawiarenka letnia 2017”
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia