Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: wrzesień 2020
 • Zarządzenie Nr 1813/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności
 • Zarządzenie Nr 1812/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie: przyjęcia "Harmonogramu prac nad projektem budżetu miasta Płocka oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok następny i lata kolejne "; " Instrukcji planowania bieżących zadań budżetowych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz miejskie nieoświatowe jednostki organizacyjne" oraz " Instrukcji aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej na rok następny i lata kolejne w zakresie przedsięwzięć bieżących przez komórki organizacyjne Utrzędu Miasta Płocka oraz miejskie jednostki organizacyjne, w tym oświatowe".
 • Zarządzenie Nr 1811/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020
 • Zarządzenie Nr 1810/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1809/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 1808/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku, umowy najmu gruntu o powierzchni 5 m² zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1807/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku, umowy najmu gruntu o powierzchni 5 m² zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1806/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku, umowy najmu gruntu o powierzchni 5 m² zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1805/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku, umowy najmu gruntu o powierzchni 7 m² zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1804/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku, umowy najmu gruntu o powierzchni 5 m² zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1803/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku, umowy najmu gruntu o powierzchni 6 m² zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1802/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku, umowy najmu gruntu o powierzchni 7 m² zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1801/20 z dnia 30 września 2020r.
  zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 1800/20 z dnia 30 września 2020r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitu zatrudnienia w Żłobku Miejskim Nr 2 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1799/20 z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Miasta Płock z wyłączeniem Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
 • Zarządzenie Nr 1798/20 z dnia 29 września 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2020 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 1797/20 z dnia 29 września 2020r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 1795/20 z dnia 29 września 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, położonej w Płocku obręb 1 (Podolszyce-Borowiczki) oznaczonej jako działka nr 2015/6, 2015/19 i 2015/24 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1793/20 z dnia 25 września 2020r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki „Wodociągi Płockie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności środków trwałych oraz wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 1792/20 z dnia 25 września 2020r.
  w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka pracownikom pedagogicznym samorządowych placówek oświatowo - wychowawczych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Zarządzenie Nr 1791/20 z dnia 24 września 2020r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu nr 44 położonego w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 19 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1790/20 z dnia 24 września 2020r.
  w sprawie wniosku Pani Elżbiety Skierkowskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 81A położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1789/20 z dnia 24 września 2020r.
  w sprawie wniosku Pani Małgorzaty Lewandowskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 88 położonego w budynku przy ul. Słodowej 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1788/20 z dnia 24 września 2020r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 139 położonego w budynku przy ulicy Pszczelej 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1787/20 z dnia 24 września 2020r.
  w sprawie wniosku Pana Krzysztofa Zawadzkiego o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 19 w Płocku.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia