Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: grudzień 2013
 • Zarządzenie Nr 3873/13 z dnia 03 grudnia 2013r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.
 • Zarządzenie Nr 3872/13 z dnia 03 grudnia 2013r.
  w sprawie: udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku
 • Zarządzenie Nr 3871/13 z dnia 03 grudnia 2013r.
  zmieniające zarządzenie nr 3836/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych dla Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3870/13 z dnia 02 grudnia 2013r.
  w sprawie: w sprawie ustalenia opłaty dla Wspólnoty Mieszkaniowej Obrońców Westerplatte 3 za korzystanie z altany śmietnikowej zlokalizowanej na działce nr 147/28 przy ul. Obrońców Westerplatte (obr. 7) będącej własnością Gminy - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 3869/13 z dnia 02 grudnia 2013r.
  w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 3385/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26.07.2013 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy - Miasto Płock zlokalizowanej przy ul. Padlewskiego (obr. 8) i wyrażenia zgody na korzystanie z części nieruchomości gruntowej o pow. 2 m² położonej w Płocku przy ul. Padlewskiego (obr. 8) oznaczonej nr ewidencyjnym działki 652 z przeznaczeniem na ustawienie pojemnika na nieczystości stałe dla Wspólnot Mieszkaniowych Padlewskiego 17B i Padlewskiego 17C przy jednoczesnym prawie do współkorzystania przez mieszkańców budynku Padlewskiego 17A i ustalenia opłat
 • Zarządzenie Nr 3868/13 z dnia 02 grudnia 2013r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej o pow.3 m² oznaczonej nr działki 163/6, położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte (obr. 7), stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8 z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową.
 • Zarządzenie Nr 3867/13 z dnia 02 grudnia 2013r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy - Miasto Płock zlokalizowanej przy ul. Jaśminowej (obr.4)
 • Zarządzenie Nr 3866/13 z dnia 02 grudnia 2013r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 248/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu oraz opłat za usługi świadczone przez Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku zmienionego zarządzeniem nr 1864/2012 r. z dnia 02 lipca 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 3865/13 z dnia 02 grudnia 2013r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2960/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2014 oraz przygotowania Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2019
 • Zarządzenie Nr 3864/13 z dnia 02 grudnia 2013r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 48 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3863/13 z dnia 02 grudnia 2013r.
  w sprawie wniosku Aleksandry i Rafaela małż Spychalskich o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Kolegialnej 27B w Płocku po zgonie najemcy.
 • Zarządzenie Nr 3862/13 z dnia 02 grudnia 2013r.
  W sprawie wniosku Państwa Mieczysławy i Ryszarda Bogdanowicz o umorzenie kaucji mieszkaniowej naliczonej z tytułu zawarcia umowy najmu lokalu nr 3 położonego w budynku przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia