Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: wrzesień 2022
 • Zarządzenie Nr 3628/22 z dnia 06 września 2022r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej
 • Zarządzenie Nr 3627/22 z dnia 06 września 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Zespołowi Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Zawody przyszłości II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 3626/22 z dnia 06 września 2022r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę wzajemną lokali mieszkalnych między najemcami Iloną Matlęga zam. Płock ul. Słodowa 2 m 67 a Anetą i Markiem Strzelczak zam. Płock, ul. Asnyka 17 m 4.
 • Zarządzenie Nr 3625/22 z dnia 06 września 2022r.
  w sprawie: wskazania lokali przeznaczonych do realizacji Programu pod nazwą"Mieszkania na start" w budynku przy ul. Polnej 7 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3624/22 z dnia 02 września 2022r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3623/22 z dnia 02 września 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3622/22 z dnia 02 września 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3621/22 z dnia 02 września 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3620/22 z dnia 02 września 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3618/22 z dnia 02 września 2022r.
  w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Zarządzenie Nr 3617/22 z dnia 02 września 2022r.
  w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 3616/22 z dnia 02 września 2022r.
  w sprawie nabycia przez Gminę – Miasto Płock w formie darowizny prawa własności działek o numerach ewidencyjnych 1246/4 o pow. 0,0273 ha i nr 1246/5 o pow. 0,0002 ha, położonych w Płocku przy ul. Skrajnej, stanowiących własność Skarbu Państwa.
 • Zarządzenie Nr 3615/22 z dnia 02 września 2022r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3143/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lutego 2022 roku dotyczącego wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Jędrzejewo, w obrębie Nr 6 „Kostrogaj Rolniczy”, oznaczonych nr ewid. działek: 8/2 i 9/2 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 3614/22 z dnia 02 września 2022r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3084/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2022 roku dotyczącego wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Andrzeja Drętkiewicza, w obrębie Nr 1, oznaczonych nr ewid. działek: 568/44, 568/49, 568/51 i 609/1 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 3613/22 z dnia 02 września 2022r.
  w sprawie: ustalenia sprzedaży w formie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Bielskiej w obrębie Nr 6 „Kostrogaj Rolniczy”, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 175/22, 175/23, 175/25, 175/26 wraz ze sprzedażą po ¼ udziału w prawie do działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 175/24 stanowiącej dojazd do przedmiotowych nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 3612/22 z dnia 02 września 2022r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1028/20 o powierzchni 0,0791 ha położonej w  Płocku przy placu gen. Dąbrowskiego, Obr. 8 stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 3611/22 z dnia 01 września 2022r.
  w sprawie: ustalenia limitu zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3610/22 z dnia 01 września 2022r.
  w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
 • Zarządzenie Nr 3609/22 z dnia 01 września 2022r.
  w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
 • Zarządzenie Nr 3608/22 z dnia 01 września 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku z późniejszymi zmianami.
 • Zarządzenie Nr 3607/22 z dnia 01 września 2022r.
  w sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Sienkiewicza 44 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3606/22 z dnia 01 września 2022r.
  w sprawie wniosku Pana Stefana Rybickiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3605/22 z dnia 01 września 2022r.
  w sprawie wniosku Pana Patryka Baźmirskiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 18A w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3604/22 z dnia 01 września 2022r.
  w sprawie wniosku Pani Magdaleny Mazurowskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku przy ul. Słonecznej 60 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3603/22 z dnia 01 września 2022r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Zarządzie Budynków Komunalnych w Płocku.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia