Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: luty 2022
 • Zarządzenie Nr 3142/22 z dnia 14 lutego 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 wraz z udziałem w nieruchomości dz. nr 488 położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza 50, w obrębie Nr 8 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 3139/22 z dnia 11 lutego 2022r.
  w sprawie: zmiany oraz uzupełnienia planu finansowego Gminy- Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
 • Zarządzenie Nr 3138/22 z dnia 11 lutego 2022r.
  w sprawie: powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym
 • Zarządzenie Nr 3136/22 z dnia 09 lutego 2022r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2022 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 3134/22 z dnia 08 lutego 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
 • Zarządzenie Nr 3133/22 z dnia 08 lutego 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3132/22 z dnia 07 lutego 2022r.
  powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022r. (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 3046/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2022 r.)
 • Zarządzenie Nr 3130/22 z dnia 07 lutego 2022r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki o numerze ewidencyjnym 1544/4 położonej w Płocku przy ul. Okopowej o pow. 0,0192 ha, stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny
 • Zarządzenie Nr 3129/22 z dnia 07 lutego 2022r.
  w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3128/22 z dnia 04 lutego 2022r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 379/2 o pow. 29 m2 położonej w Płocku przy ul.  Honorowych Dawców Krwi stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 3127/22 z dnia 04 lutego 2022r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 379/3 o pow. 7 m2 położonej w Płocku przy ul.  Honorowych Dawców Krwi stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 3126/22 z dnia 03 lutego 2022r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.
 • Zarządzenie Nr 3125/22 z dnia 03 lutego 2022r.
  w sprawie: aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Zarządzenie Nr 3124/22 z dnia 03 lutego 2022r.
  w sprawie wniosku Pana Damiana Majczak o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w budynku przy ul. Kolegialnej 26B w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3123/22 z dnia 03 lutego 2022r.
  w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13C w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3122/22 z dnia 03 lutego 2022r.
  w sprawie: przekazania do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku, stanowiącego własność Gminy-Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 3121/22 z dnia 03 lutego 2022r.
  w sprawie: przekazania do dyspozycji Wydziału Techniczno-Gospodarczego lokali użytkowych mieszczących się w budynku przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku, stanowiących własność Gminy-Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 3119/22 z dnia 01 lutego 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 24 wraz z udziałem w nieruchomości dz. nr 774/1 położonej w Płocku przy ul. 1-go Maja 1, w obrębie Nr 8 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 3118/22 z dnia 01 lutego 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2694/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2021r. w sprawie wskazania lokali przeznaczonych do realizacji programu pod nazwą „ Mieszkania na start” w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 38 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3120/21 z dnia 02 lutego 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r, nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r., nr 2292/2021 z dnia 01.04.2021r., nr 2376/2021 z dnia 14.05.2021r., nr 2415/2021 z dnia 07.06.2021r., nr 2614/2021 z dnia 31.08.2021, nr 2739/2021 z dnia 14.10.2021r., nr 2805/2021 z dnia 05.11.2021r. nr 2902/2021 z dnia 01.12.2021r., nr 2956/2021 z dnia 14.12.2021r., nr 2995/2021 z dnia 27.12.2021r. nr 3100/2022 z dnia 28.01.2022r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia