Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: listopad 2005
 • Zarządzenie Nr 4214/05 z dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.
 • Zarządzenie Nr 4213/05 z dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4212/05 z dnia 24 listopada 2005r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Miasta Płocka do Mytiszczi (Federacja Rosyjska) na spotkanie władz miast partnerskich Regionu Mytiszczi w dniach 1 - 4 grudnia 2005 roku.
 • Zarządzenie Nr 4211/05 z dnia 23 listopada 2005r.
  w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
 • Zarządzenie Nr 4210/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  Informacja publiczna
 • Zarządzenie Nr 4209/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działki nr 173/31, nr 173/39 i nr 173/42 położonego przy ul. Kochanowskiego 21/1 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4208/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 173/48 położonego przy ul. Kochanowskiego 15 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4207/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 173/45 położonego przy ul. Kochanowskiego 17 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4206/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 5/6 położonego przy ul. Bielskiej 38b w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4205/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 173/7 położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 18 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4204/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 173/15 położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 14/1 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4203/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 159/22 położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 2/1 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4202/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 8/8 położonego przy ul. Lotników 18 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4201/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 870/5 położonego przy ul. Kolegialnej 25 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4200/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 153/2 położonego przy ul. Bielskiej 30 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4199/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 153/3 położonego przy ul. Bielskiej 30a w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4198/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 614/44 położonego przy ul. Dworcowej 34 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4197/05 z dnia 22 listopada 2005r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 589 położonego przy ul. Dworcowej 45 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 4196/05 z dnia 21 listopada 2005r.
  w sprawie: upoważnienia Pani Barbary Karpińskiej p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy dotyczącej zakupu inwestycyjnego przewidzianego w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 4195/05 z dnia 21 listopada 2005r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w wykazie programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok przyjętych Zarządzeniem Nr 3001/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 stycznia 2005r., zmienionym Zarządzeniem Nr 3633/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r.
 • Zarządzenie Nr 4194/05 z dnia 21 listopada 2005r.
  w sprawie: rozpatrzenia uwagi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowana ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki.
 • Zarządzenie Nr 4193/05 z dnia 21 listopada 2005r.
  w sprawie : wynajęcia lokali mieszkalnych nr 12 i nr 12/1 w budynku przy ul. Królewieckiej 18 powstałych po dokonaniu podziału lokalu mieszkalnego zgodnie z zarządzeniem Nr 4142/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 listopada 2005r.
 • Zarządzenie Nr 4192/05 z dnia 18 listopada 2005r.
  w sprawie: wyłączenia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Bulkowo Butary gm. Bulkowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 56 o pow. 0,16 ha oraz nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Łubki Nowe gm. Bulkowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 318/1 o pow. 0,25 ha ze składników mienia komunalnego przekazanego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku w nieodpłatne użytkowanie.
 • Zarządzenie Nr 4191/05 z dnia 17 listopada 2005r.
  w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 4190/05 z dnia 17 listopada 2005r.
  w sprawie: nie umorzenia spłaty przez panią Jadwigę Szczepańską należności pieniężnej z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego pod reklamę bez zgody zarządcy drogi.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia