Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: maj 2007
 • Zarządzenie Nr 678/07 z dnia 31 maja 2007r.
  zmieniające zarządzenie Nr 254/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w planie finansowym Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 677/07 z dnia 31 maja 2007r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 676/07 z dnia 31 maja 2007r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 675/07 z dnia 31 maja 2007r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 674/07 z dnia 31 maja 2007r.
  w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 673/07 z dnia 31 maja 2007r.
  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zarządzenie Nr 672/07 z dnia 31 maja 2007r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4815/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Pana Roberta Makówki na stanowisko likwidatora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku oraz zmiany Zarządzenia Nr 1974/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków (p.o.) Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku Panu Robertowi Makówce.
 • Zarządzenie Nr 671/07 z dnia 31 maja 2007r.
  w sprawie: powołania komisji konkursowych na stanowisko dyrektora przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 670/07 z dnia 30 maja 2007r.
  w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 669/07 z dnia 30 maja 2007r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 584/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Na podstawie art. 23712 i art. 23713 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zarządzam, co następuje:
 • Zarządzenie Nr 668/07 z dnia 30 maja 2007r.
  w sprawie powołania Komisji do zbadania skargi złożonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku na pracownika Urzędu Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 667/07 z dnia 30 maja 2007r.
  w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty mandatu karnego.
 • Zarządzenie Nr 666/07 z dnia 29 maja 2007r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z telefonów komórkowych.
 • Zarządzenie Nr 665/07 z dnia 29 maja 2007r.
  w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku przy ul.Kolegialnej 4 na lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 664/07 z dnia 29 maja 2007r.
  Dnia 29 maja 2007r. Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 664/07 ustalił ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ceny udziału w działce gruntu dla następujących budynków
 • Zarządzenie Nr 663/07 z dnia 29 maja 2007r.
  w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 21/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków rad nadzorczych w spółkach , w których Gmina Płock – wspólnik posiada wszystkie udziały.
 • Zarządzenie Nr 662/07 z dnia 28 maja 2007r.
  w sprawie: sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja.
 • Zarządzenie Nr 661/07 z dnia 28 maja 2007r.
  w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 102 położonego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 660/07 z dnia 28 maja 2007r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Miasta Płocka do Darmstadt (Niemcy) na obchody Weekendu Europejskiego, w dniach 15 – 18 czerwca 2007 roku.
 • Zarządzenie Nr 659/07 z dnia 28 maja 2007r.
  w sprawie: powołania Komisji do sporządzenia spisu niearchiwalnej dokumentacji wyborczej i przekazania jej Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku
 • Zarządzenie Nr 658/07 z dnia 25 maja 2007r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Stowarzyszenia Hospicyjno – Paliatywnego „Hospicjum Płockie” pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej
 • Zarządzenie Nr 657/07 z dnia 25 maja 2007r.
  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Płocka do prac w Terenowej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską "wymarznięć", która wystąpiła lokalnie na terenach rolniczych w granicach administracyjnych Miasta Płocka i opiniowania wniosków o kredyty przeznaczone na likwidację skutków tej klęski.
 • Zarządzenie Nr 656/07 z dnia 25 maja 2007r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z telefonów komórkowych.
 • Zarządzenie Nr 655/07 z dnia 24 maja 2007r.
  w sprawie: powołania komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 654/07 z dnia 24 maja 2007r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd delegacji miasta Płocka do Fort Wayne (USA) na Festiwal Trzech Rzek w dniach 12 – 22 lipca 2007 roku oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” w dniach 12 – 27 lipca 2007 roku.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia