Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: listopad 2020
 • Zarządzenie Nr 1897/20 z dnia 09 listopada 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2020 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 1896/20 z dnia 09 listopada 2020r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku i Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku.
 • Zarządzenie Nr 1895/20 z dnia 09 listopada 2020r.
  w sprawie: oddania w użyczenie zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku (obr. 8)
 • Zarządzenie Nr 1894/20 z dnia 09 listopada 2020r.
  w sprawie:zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1893/20 z dnia 09 listopada 2020r.
  w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która będzie pełniła dyżur w dniach od 09 listopada 2020r. do 12 listopada 2020r. oraz wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która będzie pełniła dyżur w dniach od 19 listopada 2020r. do 23 listopada 2020r.
 • Zarządzenie Nr 1892/20 z dnia 06 listopada 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
 • Zarządzenie Nr 1891/20 z dnia 06 listopada 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 1890/20 z dnia 05 listopada 2020r.
  w sprawie: udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1889/20 z dnia 05 listopada 2020r.
  w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 26 listopada 2020r. do 30 listopada 2020r. będzie pełniła dyżur.
 • Zarządzenie Nr 1888/20 z dnia 05 listopada 2020r.
  wniesienia do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 1887/20 z dnia 04 listopada 2020r.
  w sprawie akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 175/12 o powierzchni 34,7267 ha, położonej w Płocku w Obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy” objętej Księgą wieczystą KW PL1P/00065567/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1886/20 z dnia 04 listopada 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 7/8 o powierzchni 7136 m² położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1885/20 z dnia 04 listopada 2020r.
  w sprawie określenia zasad udostępniania pasa drogowego i wysokości stawek czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Płocka na cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu oraz gruntów przeznaczonych pod budowę dróg wynikającą z decyzji ZRID
 • Zarządzenie Nr 1884/20 z dnia 04 listopada 2020r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania i aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Płocka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • Zarządzenie Nr 1883/20 z dnia 04 listopada 2020r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1882/20 z dnia 03 listopada 2020r.

 • Zarządzenie Nr 1882/20 z dnia 03 listopada 2020r.
  w sprawie zmiany Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów
 • Zarządzenie Nr 1881/20 z dnia 03 listopada 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 1880/20 z dnia 02 listopada 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020
 • Zarządzenie Nr 1878/20 z dnia 02 listopada 2020r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1694/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124 o pow. 550 m², położona w Płocku przy ul. Góry, obręb NR 14 "GÓRY" oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1877/20 z dnia 02 listopada 2020r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1101/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2019 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2020 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1264/2020 z dnia 30.01.2020 r., Nr 1406/2020 z dnia 15.04.2020 r., Nr 1505/2020 z dnia 01.06.2020 r., Nr 1556/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr 1571/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr 1727/2020 z dnia 02 września 2020 r., nr 1831/2020 z dnia 13 października 2020 r., nr 1846/2020 z dnia 22 października 2020 r.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia