Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: grudzień 2016
  • Zarządzenie Nr 2711/16 z dnia 02 grudnia 2016r.
    w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 r.
  • Zarządzenie Nr 2710/16 z dnia 02 grudnia 2016r.
    w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2017 r.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia