Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: marzec 2023
 • Zarządzenie Nr 4138/23 z dnia 21 marca 2023r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 4137/23 z dnia 21 marca 2023r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 4136/23 z dnia 21 marca 2023r.
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4135/23 z dnia 20 marca 2023r.
  w sprawie wniosku Państwa Wioletty i Przemysława Krysztof o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 39 położonego w budynku przy ulicy Jaśminowej 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4134/23 z dnia 17 marca 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wyjazdu reprezentacji sportowej miasta Płocka na 55. Międzynarodowe Igrzyska Szkolne, odbywające się w Daegu (Korea Południowa) w dniach 5-10 lipca 2023 roku.
 • Zarządzenie Nr 4133/23 z dnia 17 marca 2023r.
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 4057/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 lutego 2023 r.)
 • Zarządzenie Nr 4132/23 z dnia 17 marca 2023r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.
 • Zarządzenie Nr 4131/23 z dnia 17 marca 2023r.
  w sprawie:wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych na rzecz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku
 • Zarządzenie Nr 4130/23 z dnia 17 marca 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Jagiełły ul. 3-ego Maja 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4129/23 z dnia 17 marca 2023r.
  w sprawie: końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 4128/23 z dnia 17 marca 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr 1379/1 przy ul. Spokojnej w Płocku obręb 12, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
 • Zarządzenie Nr 4127/23 z dnia 17 marca 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy- Miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 235, położonej w Płocku obręb 16, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
 • Zarządzenie Nr 4126/23 z dnia 16 marca 2023r.
  w sprawie powołania Komisji do sporządzenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej celem dokonania jej zniszczenia.
 • Zarządzenie Nr 4125/23 z dnia 16 marca 2023r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 4124/23 z dnia 16 marca 2023r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.
 • Zarządzenie Nr 4123/23 z dnia 15 marca 2023r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 4122/23 z dnia 15 marca 2023r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2765/2021 z dnia 22 października 2021 r. dotyczącego nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 4121/23 z dnia 15 marca 2023r.
  zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 4120/23 z dnia 15 marca 2023r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 379/6 o pow. 7 m2 położonej w Płocku przy ul.  Honorowych Dawców Krwi stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 4119/23 z dnia 15 marca 2023r.
  w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 379/8 o pow. 19 m2 położonej w Płocku przy ul.  Honorowych Dawców Krwi stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny
 • Zarządzenie Nr 4118/23 z dnia 15 marca 2023r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 379/5 o pow. 7 m2 położonej w Płocku przy ul.  Honorowych Dawców Krwi stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny
 • Zarządzenie Nr 4117/23 z dnia 15 marca 2023r.
  w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 379/10 o pow. 27m2 położonej w Płocku przy ul.  Honorowych Dawców Krwi stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 4116/23 z dnia 15 marca 2023r.
  w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 379/4 o pow. 9m2 położonej w Płocku przy ul.  Honorowych Dawców Krwi stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 4115/23 z dnia 15 marca 2023r.
  w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 379/9 o pow. 28m2 położonej w Płocku przy ul.  Honorowych Dawców Krwi stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 4114/23 z dnia 15 marca 2023r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 379/7 o pow. 91 m2 położonej w Płocku przy ul.  Honorowych Dawców Krwi stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia