Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: kwiecień 2008
 • Zarządzenie Nr 1806/08 z dnia 08 kwietnia 2008r.
  Dnia 08 kwietnia 2008r. Prezydent Miasta Płocka wydał Zarządzenie Nr 1806/08 w sprawie nabycia przez Gminę Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ul.Harcerskiej.
 • Zarządzenie Nr 1805/08 z dnia 08 kwietnia 2008r.
  Dnia 08 kwietnia 2008r. Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1805/08 ustalił ceny sprzedaży lokali komunalnych oraz ceny udziału w działce gruntu dla następujących budynków
 • Zarządzenie Nr 1804/08 z dnia 08 kwietnia 2008r.
  w sprawie wniosku Pani Krystyny Kumm o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.
 • Zarządzenie Nr 1803/08 z dnia 08 kwietnia 2008r.
  w sprawie : zamiany lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku na lokal mieszkalny nr 179 w budynku przy ul. Skłodowskiej 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1802/08 z dnia 08 kwietnia 2008r.
  Dnia 08 kwietnia 2008r. Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1802/08 ustalił ceny sprzedaży lokali komunalnych oraz ceny udziału w działce gruntu dla budynku ul. Na Skarpie 8.
 • Zarządzenie Nr 1801/08 z dnia 08 kwietnia 2008r.
  Dnia 08 kwietnia 2008r. Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1801/08 ustalił ceny sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie dla następujących budynków
 • Zarządzenie Nr 1800/08 z dnia 07 kwietnia 2008r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 1799/08 z dnia 07 kwietnia 2008r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Miodowej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.
 • Zarządzenie Nr 1798/08 z dnia 07 kwietnia 2008r.
  w sprawie :oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 363/16 przy ul. Miodowej.
 • Zarządzenie Nr 1797/08 z dnia 07 kwietnia 2008r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Żabiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.
 • Zarządzenie Nr 1796/08 z dnia 07 kwietnia 2008r.
  w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 1795/08 z dnia 07 kwietnia 2008r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 1691/08 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Płocka w 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 1794/08 z dnia 03 kwietnia 2008r.
  w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajęcie pomieszczenia użytkowego o powierzchni 93,23 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. 3 Maja 18 dla Stowarzyszenia Teatr Per Se w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1793/08 z dnia 03 kwietnia 2008r.
  w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Kościuszki 5 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1792/08 z dnia 03 kwietnia 2008r.
  w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
 • Zarządzenie Nr 1791/08 z dnia 03 kwietnia 2008r.
  w sprawie: wskazania kandydata na Prezesa Zarządu Spółki SITA Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku na następną kadencję.
 • Zarządzenie Nr 1790/08 z dnia 02 kwietnia 2008r.
  w sprawie : zamiany lokalu mieszkalnych nr 18 w budynku przy ul. Nowy Rynek 4 w Płocku na lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Słodowej 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1789/08 z dnia 02 kwietnia 2008r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń użytkowych o ogólnej powierzchni 40,99 m2 mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 16, stanowiącym własność Gminy Płock Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy w Płocku z przeznaczeniem na działalność statutową
 • Zarządzenie Nr 1788/08 z dnia 02 kwietnia 2008r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego o pow. 65,18 m2 wraz z pomieszczeniem piwnicznym o pow. 33,92 m2 mieszczących się w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 2a, stanowiących własność Gminy Płock Zarządowi Miejskiemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z przeznaczeniem na Klub Profilaktyki Środowiskowej
 • Zarządzenie Nr 1787/08 z dnia 02 kwietnia 2008r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1533/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie przeglądu lokali mieszkalnych i pustostanów będących własnością gminy.
 • Zarządzenie Nr 1786/08 z dnia 01 kwietnia 2008r.
  w sprawie: okresu przechowywania dokumentów dotyczących Projektu SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006.
 • Zarządzenie Nr 1784/08 z dnia 01 kwietnia 2008r.
  w sprawie określenia obowiązków związanych z przygotowaniem zadania pt. „Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Kościuszki” do współfinansowania z wykorzystaniem środków pochodzących
 • Zarządzenie Nr 1783/08 z dnia 01 kwietnia 2008r.
  w sprawie określenia obowiązków związanych z przygotowaniem zadania pt. „Płockie Nabrzeże Wiślane” do współfinansowania z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • Zarządzenie Nr 1782/08 z dnia 01 kwietnia 2008r.
  w sprawie określenia obowiązków związanych z przygotowaniem zadania pt. ”II etap budowy warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 6” do współfinansowania z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • Zarządzenie Nr 1781/08 z dnia 01 kwietnia 2008r.
  w sprawie określenia obowiązków związanych z przygotowaniem zadania pt. ”Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej” do współfinansowania z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia