Zarządzenie Nr 1688/04 z dnia 16 kwietnia 2004r.
w sprawie wyboru Reprezentanta Załogi i Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Płocka.

ZARZĄDZENIE Nr 1688/04
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 16 kwietnia 2004 roku.


w sprawie wyboru Reprezentanta Załogi  i  Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Płocka.

 

Na podstawie §  8   Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego  Zarządzeniem Nr 7/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. oraz art. 8 ust.2   ustawy z dnia   29 czerwca 1994 r.  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (  Dz. U. z 1996 r. Nr 70 , poz.335 , ze zm.) postanawiam :


§1

Zarządzić wybory Reprezentanta Załogi oraz Komisji Socjalnej  w Urzędzie  Miasta Płocka.

§2

Zasady wyboru osób o których mowa w §1 określa Regulamin wyborów Reprezentanta Załogi oraz komisji socjalnej Urzędu Miasta stanowiący załącznik  do Zarządzenia.

§3

 Ustalam następujący harmonogram przeprowadzenia wyborów:
1.wybór  przedstawicieli z komórek organizacyjnych  w poszczególnych pionach  organizacyjnych  Urzędu Miasta Płocka oraz Straży Miejskiej i Izbie Wytrzeźwień w terminie do 23 kwietnia 2004 r. ( I etap ),
2.wybór przedstawiciela  z każdego pionu organizacyjnego Urzędu w terminie do 27 kwietnia 2004 r.  ( II etap),
3.wybór Reprezentanta Załogi  oraz członków Komisji Socjalnej w terminie do 30 kwietnia 2004 r. ( III etap ).

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 21 kwietnia 2004, godzina 15:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 576
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji