Zarządzenie Nr 1260/04 z dnia 21 stycznia 2004r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 184/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu monitoringu wizyjnego w Płocku.

Zarządzenie Nr 1260/ 04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 stycznia 2004 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 184/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu monitoringu wizyjnego w Płocku.

Na podstawie § 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku, zarządzam co następuje :


§ 1.


W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 184/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu monitoringu wizyjnego w Płocku pkt. 4 otrzymuje brzmienie : Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji : Komisarz Mirosław Płoski.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 stycznia 2004, godzina 08:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 240
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji