Zarządzenie Nr 2865/04 z dnia 16 grudnia 2004r.
w sprawie: zmniejszenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 2865/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2004r.


w sprawie: zmniejszenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2004 rok.

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, 1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), pkt. 21 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem” przyjętych Zarządzeniem Nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 roku zmienionym Zarządzeniem Nr 1437/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam co następuje:


§ 1.


Zmniejszyć osobowy fundusz wynagrodzeń pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2004 rok o kwotę 78.800,00 zł. (całkowity osobowy fundusz wynagrodzeń wyniesie: 920.000,00 zł.)

§ 2.


Zobowiązać Dyrektora Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego do dokonania zmian w planie finansowym instytucji na 2004 rok.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 03 stycznia 2005, godzina 09:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 241
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji