Zarządzenie Nr 1406/08 z dnia 10 stycznia 2008r.
w sprawie : zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1118/07 z dnia 12 października 2007r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Mickiewicza stanowiącej własność Gminy Płock.
Zarządzenie Nr 1406/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 stycznia 2008r.

w sprawie : zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1118/07 z dnia 12 października 2007r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Mickiewicza stanowiącej własność Gminy Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441, z 2006r. Nr 17,poz.128 ) Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje;

§1

W §1 Zarządzenia Nr 1118/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 października 2007r. dotyczącego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Mickiewicza w Płocku stanowiących własność Gminy Płock wprowadza się zmianę w §1 polegającą na wykreśleniu wyrazów „17,70zł/m2/m-c” i zastąpieniem wyrazami „ 9,99 zł/m 2/m-c”

§2

Pozostała część zarządzenia pozostaje bez zmian.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 17 stycznia 2008, godzina 09:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 129
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji