Zarządzenie Nr 2254/08 z dnia 29 lipca 2008r.
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Zarządzenie Nr 2254/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2008r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Na podstawie § 10 ust. 3, 4 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415) zarządzam:

§ 1
Przeprowadzić na terenie Miasta Płocka w dniu 1 sierpnia 2008 roku o godz. 17.00, trening systemu wykrywania i alarmowania, zwany dalej „Treningiem”.

§ 2
W ramach Treningu uruchomić system alarmowy miasta, w formie sygnału dźwiękowego modulowanego, trwającego 1 minutę.

§ 3
O uruchomieniu systemu alarmowego powiadomić opinię publiczną za pomocą środków masowego przekazu z 24 – godzinnym wyprzedzeniem.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 08 sierpnia 2008, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 159
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji