Zarządzenie Nr 2261/21 z dnia 25 marca 2021r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1678/2020 z dnia 07 sierpnia 2020r w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Dokumenty:
    2261 09 kwietnia 2021, godzina 12:33
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 miesiąc temu (piątek, 09 kwietnia 2021, godzina 12:33)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kisiel
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kisiel
  • Ilość wyświetleń: 104
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 09 kwietnia 2021, godzina 12:34
  • Historia aktualizacji

  • 09 kwietnia 2021, godzina 12:34 Aktualizacja dokumentu