Zarządzenie Nr 1520/04 z dnia 12 marca 2004r.
w sprawie: wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu o nr ewid. 34/248 mieszczącego się przy ul. Gałczyńskiego, stanowiącego własność Gminy Płock.

Zarządzenie 1520/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 marca 2004r.

 

w sprawie: wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu o nr ewid. 34/248 mieszczącego się przy ul. Gałczyńskiego, stanowiącego własność Gminy Płock.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.),  zarządzam co następuje:


§ 1

Przeznaczyć do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaż o nr ewid. 34/248 i  pow. 16 m2 mieszczący się przy ul. Gałczyńskiego.

§ 2

Ustalić stawkę wywoławczą do przetargu w wysokości 3,93 zł/m2 netto.

§ 3

Zobowiązać administratora do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem garaży i zawarcia umów najmu, zgodnie z Uchwałą Nr 137/2667/02 Zarządu Miasta Płocka z dn. 13.05.2002 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 17 marca 2004, godzina 12:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 611
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji