Zarządzenie Nr 1366/07 z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie wyjazdu przedstawiciela miasta Płocka do Pragi, Czechy na spotkanie techniczne partnerów Projektu PASDEL w dniach 20 – 24 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 1366/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie wyjazdu przedstawiciela miasta Płocka do Pragi, Czechy na spotkanie techniczne partnerów Projektu PASDEL w dniach 20 – 24 stycznia 2008 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1140/07 z dnia 19.10.2007 zmienionym Zarządzeniem Nr 1174/07 z dnia 31.10.2007,
zarządzam, co następuje:
§ 1

Wyrażam zgodę na wyjazd do Pragi, Czechy Pani Joanny Michalak, Głównego Specjalisty w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Koordynatora CIFAL Płock.


§ 2

Cel wyjazdu: udział w spotkaniu partnerów Projektu PASDEL, które odbędzie się w dniach 21 – 23 stycznia 2008 roku.

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, Dział 750, Rozdział 75075, §4427 (Projekt PASDEL), zadanie 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 07 stycznia 2008, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 160
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 17 stycznia 2008, godzina 10:55
  • Historia aktualizacji

  • 17 stycznia 2008, godzina 10:55 Aktualizacja danych