Zarządzenie Nr 1768/08 z dnia 28 marca 2008r.
w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania strategii energetycznej Miasta Płocka.
Zarządzenie nr 1768/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania strategii energetycznej Miasta Płocka.


Na podstawie § 7 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007r. ze zm., zarządzam, co następuje:


§1

Powołuję Zespół ds. opracowania strategii energetycznej Miasta Płocka, zwany dalej "Zespołem".


§2

Wyznaczam następujący skład osobowy Zespołu:
1. Karol Olkuski - przewodniczący
2. Dorota Kolczyńska - członek
3. Dorota Tokarska - członek.

§3

Do zadań Zespołu należy monitorowanie potrzeb energetycznych Miasta i podległych jednostek organizacyjnych oraz analiza umów zawartych z zakładami energetycznymi w celu przygotowania zamówienia na dostawę energii.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 01 kwietnia 2008, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 158
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji