Zarządzenie Nr 1551/08 z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie: powołania Komisji doraźnej.

Zarządzenie Nr 1551/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie: powołania Komisji doraźnej.

Na podstawie § 8 pkt 1 oraz § 20 pkt 4 ppkt d Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 1174/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007r. z późn. zm., zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję doraźną w składzie:
1.Monika Rogalska - (KPM.OK.) - Przewodniczący,
2.Janina Krajewska - (KPM.OK.) - Członek,
3.Maria Szczeszek - (WZS) – Członek,
4.Joanna Dobrzeniecka - (WZS) – Członek,
5.Dorota Kalwasińska - (WSB) - Członek.

§ 2

Celem Komisji jest przeprowadzenie szczegółowej kontroli w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku w zakresie przestrzegania standardu opieki i wychowania w placówce socjalizacyjnej oraz interwencyjnej, gospodarki finansowej i polityki kadrowej Ośrodka.


§ 3

Komisja z przeprowadzonej kontroli złoży protokół do Prezydenta Miasta Płocka do dnia 7 marca 2008r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 11 lutego 2008, godzina 08:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 208
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji