Zarządzenie Nr 1689/04 z dnia 16 kwietnia 2004r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu planu remontów w zakresie rzeczowo – finansowym na 2004 rok dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 1689/04
PREZYDENTA  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 16 kwietnia 2004 roku


w sprawie: zatwierdzenia projektu planu remontów w zakresie rzeczowo – finansowym na 2004 rok dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej
                      

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami w Dz.U. nr 23 poz 220; nr 62 poz 558; nr 113 poz 984 i nr 153 poz. 1271 z 2002 r.), Uchwały nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt planu remontów w zakresie rzeczowo finansowym na 2004 roku dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej na kwotę 2.044.800 zł według załącznika nr 1

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2004 rok Dział 700 rozdział 70095 § 4270 zadanie 02

§ 3

Upoważniam dyrektora Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej do dokonywania przesunięć środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu remontów


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 21 kwietnia 2004, godzina 15:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 601
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji