Zarządzenie Nr 1478/04 z dnia 02 marca 2004r.
zmieniające zarządzenie nr 5/04 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych

ZARZĄDZENIE Nr 1478/04
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 2 marca 2004 roku.

zmieniające zarządzenie nr 5/04 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych

Na podstawie § 3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia           25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów  niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271)  zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 5/04 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych    wprowadzam następującą zmianę:
w § w ust. 1 w tabeli dodaje się poz. 62 o treści:

62.
xxxxxx
WOS.I
Fiat PUNTO
1,4
xxxx
xxxx

 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  16.02.2004 r.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 05 marca 2004, godzina 14:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 615
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji