Zarządzenie Nr 1666/08 z dnia 29 lutego 2008r.
w sprawie ustalenia składu delegacji wyjeżdżającej na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne do San Francisco (USA) w dniach 10 – 16 lipca 2008 roku
Zarządzenie Nr 1666/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 2008r.

w sprawie ustalenia składu delegacji wyjeżdżającej na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne do San Francisco (USA) w dniach 10 – 16 lipca 2008 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1140/07 z dnia 19.10.2007 zmienionym zarządzeniem Nr 1174/07 z dnia 31.10.2007 i zarządzeniem nr 1638/08 z dnia 20.02.2008
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam następujący skład delegacji na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne w San Francisco:
1.Piotr Kubera – przedstawiciel miasta, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka.
2.Dorota Bartuś – szef delegacji, główny specjalista – Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
3.Iwona Bińkowska – opiekun dziewcząt, referent – Wydział Kultury i Sportu
4.Reprezentacja sportowców – lista osób stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Cel wyjazdu: udział w 42. Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych w San Francisco (USA) w dniach 10 – 15 lipca 2008 roku.

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 750, rozdział 75075, §4420, zad. 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1666/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2008r.

Reprezentacja sportowa Miasta Płocka
na 42. Międzynarodowe Igrzyska Szkolne San Francisco 2008


PŁYWANIE
1.Hanna Jakóbczyk
2.Amanda Streich
3.Piotr Przyborowski
4.Kamil Tomaszewski

LEKKOATLETYKA
5.Monika Załęska
6.Monika Gajewska
7.Łukasz Chmura

PIŁKA NOŻNA
8.Damian Koryto
9.Damian Dylewski
10.Dawid Biały
11.Mateusz Lewandowski
12.Mariusz Śnieć
13.Fabian Hiszpański
14.Adrian Piankowski
15.Łukasz Pielaszewski

TRENERZY
16.Wojciech Ostrzycki – pływanie
17.Piotr Mieszkowski – lekkoatletyka
18.Grzegorz Wenerski – piłka nożna
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 07 marca 2008, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 303
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji