Zarządzenie Nr 3910/18 z dnia 09 stycznia 2018r.
w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr 708/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 2039 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Uwaga ! Treść dokumentu zawarta jest w pliku. Jeśli nie widzisz poniżej podglądu jego zawartości, możesz pobrać lub otworzyć dokument: otwórz zawartość dokumentu
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (środa, 10 stycznia 2018, godzina 10:24)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kisiel
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kisiel
  • Ilość wyświetleń: 2 694 765
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji